Sibanye Photo Shoot

SIBANYE
Sibanye is an Afro folk-pop music group celebrating the spirit of a rainbow
nation unified through its diversity. Blending different styles, instruments
and eleven languages into an authentic sound from South Africa, this
multi-racial group performs original and other popular songs from this land.
Sibanye, ‘n Afro folk-pop musiekgroep, vier die gees van ‘n reënboognasie,
verenig deur sy verskeidenheid. Die veelrassige groep laat verskillende
style, instrumente en elf tale saamvloei in ‘n outentiek-Suid-Afrikaanse
klank en voer oorspronklike en ander gewilde liedjies van die land uit.
Meaning “together as one”, Sibanye features Leon Albert on male vocals and
accordion, Maya Spector on female vocals, Bradley Koopman on bass guitar,
Werner von Waltsleben on drums and Nir Hermelin on guitar.
“Saam soos een” – wat Sibanye beteken – vertoon Leon Albert op manstem en
trekklavier, Maya Spector op vrouestem, Bradley Koopman op baskitaar, Werner
von Waltsleben op dromme en Nir Hermelin op kitaar.
This group will be performing near you very soon. Come and experience
Sibanye!
Hierdie groep gaan binnekort naby jou optree. Kom en ervaar Sibanye!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s